Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Ιδού η Κύπρος ιδού και το...Του Νίκου Μαργαρίτη
Επειδή με αφορμή το «όχι» της Κυπριακής βουλής γίνεται πολύς λόγος για το κατά πόσον αυτό ήταν μια ανόητη συναισθηματική αντίδραση, που μάλιστα ενδεχομένως να μην την δικαιούνταν δεδομένων των ευθυνών τους, πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη να εξηγηθεί τόσο ειδικά (η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Κύπρο και τα αίτια της (μέσα από το δικό μου πρίσμα και γνώση ως ανθρώπου και οικονομολόγου), όσο και το γιατί δεν μπορεί μια επιλογή να αποτελεί μονόδρομο ακόμα και με την χρήση οικονομικών επιχειρημάτων.